SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE - KEOP-7.2.4.0/09-2009-0019 - ÚJ SZÉCHENYI TERV

 
 
 
 

SZIGETSZENTMIKLÓS, BUCKA-TÓ KÁRMENTESÍTÉSE
KEOP-2.4.0/2F/09-11-2012-0001
Kedvezményezett: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2)
Kivitelezők: TERRA-LOG Mélyépítő Kft. és ENVISIO Környezetvédelmi Kft.
Közreműködő Szervezet: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45.)
A Projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 4.770.962.366.- Ft
A támogatás aránya 100%.
A projekt megvalósulásának napja: 2015.05.30.Szigetszentmiklósi Bucka-tó kármentesítési projekt gazdája Szigetszentmiklós Város Önkormányzata, mint az érintett terület tulajdonosa és a kármentesítési folyamat tényfeltárási szakaszára kötelezett szervezet.
A Bucka-tó és környékének elszennyeződését az egykori anyaggödör veszélyes hulladékokkal való feltöltése idézte elő. A feltöltések 1962 - 1972. között történhettek. A hulladékok mai szemmel illegális elhelyezéséért a helybeli állami vállatok okolhatók. A terület 1990. december 21-én került Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának tulajdonába. A birtokbavétel dokumentumai a terület szennyeződését nem említik.
A területen elhelyezett hulladéktömeg jelentős talajszennyezést, és foltokban kisebb talajvízszennyezést okozott a felszínalatti vízvédelmi szempontból érzékeny területen.

A területhasználat szempontjából a terület és környezete belterületi, családi házas, övezet, ahol a szennyezett talaj és a talajvíz felhasználása sem jelenleg, sem a jövőben nem zárható ki. Veszélyt jelentve ezzel a lakosság egészségi állapotára. A területen található veszélyes hulladék és szennyezett talaj veszélyes hulladékként történő eltávolítása, a helyi kezelés és deponálás, valamint az inert anyag helyi felhasználás és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállításának változatai kerültek vizsgálatra.
A vizsgált változatok közül az inert anyag helyi felhasználás és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállítását előirányzó változat került kijelölésre. A változat kiválasztásánál figyelembe lett véve, hogy a műszakilag és pénzügyileg egyaránt kedvező kármentesítési megoldás a Bucka-tó környéki utakon intenzív tehergépjármű forgalommal jár a kivitelezés időtartama alatt.

Ez a forgalomnövekedés jelentős mértékben rongálni fogja a városrész amúgy sem kifogástalan úthálózatát, zavarni fogja a környéken lakókat. A javasolt projektváltozat továbbfejlesztése során elvégzendő feladatokat Szigetszentmiklós Város Önkormányzata külső vállalkozók szakembereiből felállított ún. "részben decentralizált" elv szerint kialakított projektmenedzsment szervezet működtetésével kívánja levezetni.

A terület veszélyes hulladékokkal való feltöltése előidézte a Bucka-tó és környékének kisebb károsodását. A hulladéktömeg talaj- és kisebb talajvízszennyezést okozott. A projekt keretében megvalósulhat az inert anyag helyi felhasználása (esetleges útalapba helyezése) és a nem hasznosítható anyagok veszélyes hulladéklerakóra való szállítása.

AZ ELSŐ FORDULÓ ADATAI